Sao gọi là thủ môn

Chơi ở tuyến trên, chuyên đảm nhận chuyện ghi bàn thì gọi là tiền đạo.
Tuyến giữa, hỗ trợ ghi bàn, phòng thủ từ xa thì gọi là tiền vệ.
Tuyến sau, chuyên phòng thủ thì gọi là hậu vệ. Thế cái thằng sau chót, giữ nhiệm vụ canh cầu môn thì tại sao gọi là thủ môn mà không gọi là hậu môn?

Trả lời

Cái này là mình dùng từ hán việt, ăn theo tàu. Thủ ở đây có nghĩa là trấn giữ, chứ hổng phải thủ là , còn môn là cầu môn. Chiếu qua tiếng Anh là goalkeeper thì cũng trùng nghĩa trấn thủ này. Còn hậu môn là mình đi xa lắm rồi người ơi  !

Please follow and like us: